سر خط خبرها

سرپرست جدید امور آبفار شهرستان دهلران معرفی شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان ایلام، مراسم تودیع ومعارفه مدیران اداره آب وفاضلاب شهرستان دهلران باحضورمدیرعامل شرکت ابفار ، فرماندار شهرستان دهلران ورئیس اداره حراست  شرکت آب وفاضلاب روستایی استان درمحل دفتر فرمانداری شهرستان  دهلران برگزار شد

. در این مراسم از سوی مهندس تیموری مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب روستایی استان آقای غلامعلی کارگربه عنوان سرپرست امور آبفار شهرستان دهلران معرفی شد

. لازم به ذکر است که پیش ازاین آقای نور محمد چابک  مدیرامورآبفار شهرستان دهلران را به عهده داشت که در این مراسم از سالها خدمات شایسته وصادقانه ی ایشان تقدیر وتکریم به عمل آمد.