سه انتصاب در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفار،‌ طی حکمی از سوی مهندس نوراله تیموری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام، مهندس صباح ملکشاهی به سمت سرپرست مدیر امور آبفار شهرستان

ملکشاهی منصوب و از زحمات مهندس سجاد سهرابیان مدیر قبلی تقدیر به عمل آمد.
همچنین در احکامی جداگانه از سوی مهندس تیموری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی

استان ایلام،، مهندس محمد باقر شیرکول و پرویز ناصری  به سمت سرپرست اداره آمار برنامه ریزی و بودجه و اداره امورمشترکین ودر آمد ستاد شرکت منصوب شدند .

 در قسمتهایی از احکام  آمده است :امید است در سایه توجه امام عصر (عج)وپیروی از منویات مقام عظمای ولایت در

پیشبرد اهداف عالیه دولت خدمتگذار با برنامه ریزی مناسب و استفاده از تمامی پرسنل های درون سازمانی و تعامل

با سایر قسمتهابا تدوین برنامه های منسجم و مدون در جهت خدمت به جامعه شریف روستایی موفق و موید باشید .