مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان ایلام از شستشوی 55 مخزن ذخیره آب شرب در روستاهای این شهرستان خبر داد

عزیزعلی سهیلی گفت: با توجه به برنامه زمانبندی دوره ای در سال جاری به منظور افزایش ضریب بهداشت آب آشامیدنی در شهرستان ، پس از هماهنگی های لازم و اطلاع رسانی های به موقع با نظارت واحد کنترل کیفی این اموروکارشناسان مراکز بهداشت  55 باب ازمخازن ذخیره آب آشامیدنی روستاهای  شهرستان ایلام لایروبی، شستشو و گندزدایی گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان ایلام ، مهندس سهیلی افزود: مخازن شستشو داده شده این شهرستان به حجم 8330 متر مکعب واقع در روستاهای تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی است که توسط آبداران روستایی با نظارت خانه های بهداشت روستایی و کارشناسان مراکز بهداشتی انجام شد.

وی همچنین خاطر نشان کرد: گند زدایی مخازن با استفاده از پودر هیپوکلریت کلسیم ۷۰ درصد با رعایت نکات ایمنی انجام می شود.  

مدیر امور آبفار شهرستان ایلام گفت: عملیات شستشوی مخازن ذخیره آب آشامیدنی طبق الزامات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به صورت دوره ای و هر شش ماه یکبار جهت حفظ سلامت آب شرب روستاها با هماهنگی های لازم و طبق برنامه زمانبندی و با اطلاع رسانی قبلی به روستا ئیان توسط امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان ، مخزن های ذخیره آب بدون قطع شدن آب در شبکه توزیع و با هدف ارتقاء کیفیت آب شرب شهروندان انجام ودرراستای ارتقاء کیفی آب شرب انجام می گردد.