شستشو و گند زدایی مخازن آب شرب 21 روستای شهرستان ملکشاهی

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام مهندس سجاد سهرابیان مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان ملکشاهی  گفت: پس از هماهنگی های لازم و اطلاع رسانی های به موقع با نظارت واحد کنترل کیفی این امور وتوسط آبداران روستایی با نظارت خانه های بهداشت روستایی و کارشناسان مراکز بهداشتی 40 باب مخزن و سرچشمه به حجم 4100 متر مکعب مربوط به 21 روستا در سطح شهرستان در مدت زمان 10روز بدون قطعی آب روستاها ، لایروبی و ضد عفونی شدند.
سهرابی افزود: حفظ بهداشت و کیفیت آب شرب روستائیان  اولویت اول شرکت آب و فاضلاب روستایی است به این منظور مخازن به طور ۱۰۰ درصد شستشو و پاک سازی شده اند و وضعیت آب شرب روستاها از نظر کمی و کیفی کاملا با استاندارد‌های کشور مطابقت دارد.

  مدیر امور آبفار شهرستان بیان عملیات شستشوی مخازن ذخیره آب آشامیدنی به صورت دوره ایی و هر شش ماه یکبار جهت حفظ سلامت آب شرب روستاها با هماهنگی های لازم و طبق برنامه زمانبندی با اطلاع رسانی قبلی به روستا ئیان توسط امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان ودرراستای ارتقائ کیفی آب شرب انجام می گردد.

سهرابیان هزینه انجام لایروبی ،‌شستشو ، ضدعفونی و گندزدایی  مخازن ذخیره آب آشامیدنی را بیش از 50  میلیون ریال اعلام کرد.