تشریح وضعیت آب شرب و طرح ها و برنامه های شرکت آبفار ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام تیموری گفت: تأمین آب شرب بهداشتی و موضوع سلامت مردم هدف اصلی این دستگاه خدمت رسان و دغدغه اصلی کارکنان شرکت آب وفاضلاب روستایی است.

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب روستایی بیان داشت  شرکت به دنبال شناسایی منابع آبی پایدار و مجتمع ای کردن آب روستا جهت کنترل و ارائه خدمات مطلوبتر به روستائیان محترم می باشد که از اهم فعالیتهای شرکت آبرسانی به 50 روستا در سال 95 و برنامه ریزی برای آبرسانی به 48 روستای دیگر تا پایان سال 96 میباشد.

وی در خصوص کیفیت آب شرب روستاها نیز توضیح داد:  در طول سالجاری   8847 موردآزمون میکروبی و 26325 مورد آزمون کدورت سنجی بر روی آبهای سطح روستاها انجام گرفته که مطلوبیت 100در صدی و 372085 مورد کلر سنجی مطلوبیت 98/5 درصدی  آب شرب روستاها با توجه به کنترل مداوم و روزانه آب شرب روستاها توسط همکاران و گزارشات  ناظرین مراکز بهداشتی و درمانی از سطح روستاها  می باشد

در این دیدار؛ نوذری معاون سیاسی امنیتی  استانداری ایلام ضمن ابراز رضایت از اجرای طرح ها و پروژه های شرکت آب و فاضلاب روستایی ، گفت: خوشبختانه شرکت آب و فاضلاب روستایی با توجه به  اعتبارات گامهای خوبی در جهت رفع مشکلات مردم روستاها در سطح استان برداشته که جای تقدیر و تشکر دارد.