مدیر امور آبفارشهرستان ملکشاهی از شستشوی 36مخزن ذخیره آب شرب در روستاهای این شهرستان خبر داد.

    به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سهرابیان  گفت: به منظور ارائه خدمات مطلوب ودر راستای ارتقا سلامت و بهداشت آب شرب روستاهای سطح شهرستان و با عنایت به سیاستهای کلی آب سالم موضوع شستشوی مخازن ذخیره در دستور کار قرار گرفت و با توجه به برنامه زمانبندی دوره ای در سال جاری  پس از هماهنگی های لازم و اطلاع رسانی های به موقع با نظارت واحد کنترل کیفی آبفار و نظارت مراکز بهداشت شهرستان 36 باب مخزن ذخیره آب شرب  به حجم 3900 متر مکعب  لایروبی، شستشو و گندزدایی گردید.

مهندس سجاد سهرابیان  خاطر نشان کرد : گند زدایی مخازن با استفاده از پودر هیپوکلریت کلسیم ۷۰ درصد با رعایت نکات ایمنی انجام می شود .

    مدیر امور آبفار شهرستان ملکشاهی گفت : عملیات شستشوی مخازن ذخیره آب آشامیدنی به صورت دوره ای و بدون هیچ گونه قطعی و اختلال در آمر آبرسانی هر شش ماه یکبار جهت حفظ سلامت آب شرب روستاها با هماهنگی های لازم و طبق برنامه زمانبندی با اطلاع رسانی قبلی به روستا ئیان توسط امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان ودرراستای ارتقاء کیفی آب شرب انجام می گردد.