تمدید اعتبار گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام

مهندس تیموری مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام از تمدید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 این شرکت خبر داد

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام ، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام  گفت: ISO  یا سازمان استاندارد سازی بین المللی شامل انواع مختلفی از استانداردها در دنیاست که شرکت آب و فاضلاب روستایی در راستای این استاندارد ها گام نهاده است.

تیموری ضمن اشاره به برخی ازمزایای ایزو ۹۰۰۱ از قبیل :– حمایت مدیریت ارشد برای مدیریت فرآیند کارآمد–  افزایش بهره وری– مشخص نمودن مسئولیت ها در سراسر شرکت - بهینه نمودن فرآیند ها– بهبود ارتباط با کارکنان و مشتریان – فراهم نمودن سیستم ارزیابی جهت بهبود مستمر–کاهش هزینه ها– بهبود کیفیت و استاندارد سازی خدمات  گفت استانداردهای بین المللی ایزو، ابزارهای استراتژیک و دستورالعمل هایی هستند برای مقابله با برخی از چالشهای شرکت ها ، همچنین این اطمینان حاصل میشود که فعالیت های کسب وکارشان تا آنجا که ممکن است مفید بوده و کسب گواهینامه ایزو توسط یک شرکت یا سازمان گویای موفقیت آن شرکت در ایجاد باور در مشتری مداری نسبت به مسئولیت کیفیت در تمامی سطوح ، ساختار سازمانی، استقرار وبکارگیری مستمر سیاستهای کنترلی ، عملیاتی وپشتیبانی کیفیت در  شرکت یا سازمان جهت تامین رضایت مشتریان وارباب رجوع (در بخش خدمات ) می باشد.