حضور شرکت آبفاراستان درنمایشگاه تولیدات وتوانمندیهای مناطق روستایی وعشایری ایلام

 

مدیر روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان ایلام از حضور این شرکت درنمایشگاه تولیدات وتوانمندی های مناطق روستایی وعشایری استان خبر داد .

حسن بساطی پناه بااعلام این خبراظهار کرد: شرکت در این نمایشگاه به منظور ارائه توانمندیها وآشنایی باخدمات شرکت آبفار استان در سطح روستاها وهم چنین با هدف نمایش دستاوردهای شرکت آب وفاضلاب روستایی استان ایلام در مناطق روستایی صورت گرفته است .

وی در ادامه افزود: بی شک ایجاد زیر ساختها وارائه خدمات در سطح روستاها سهم بسزایی درتولید محصولات روستائیان وعشایر استان خواهد داشت و منجر به تولیدات بیشتر وبا کیفیت بهتروهم چنین اشتغالزایی در این مناطق خواهد شد.

بساطی پناه در پایان خاطر نشان کرد که این نمایشگاه درمحل سالن های شهرداری واقع در پارک چغا سبزایلام برگزار خواهد شد .

لازم به ذکر است که نمایشگاه تولیدات مناطق روستایی وعشایری استان ایلام از2 شهریورپذیرای بازدید کنندگان وعلاقه مندان خواهد بود