برطرف شدن مشکل آ ب شرب روستای گاوسوارشهرستان ایوان

 

 به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آ ب  وفاضلاب روستایی استان ایلام با خرید و کارگزاری 2000متر لوله پلی اتیلین  مشکل تامین آب قسمتی از روستا ی  گاوسوارشهرستان ایوان برطرف گردید.

منصورناصری پلنگرد مدیر امور ابفار شهرستان ایوان گفت : با توجه به افت فشار و کمبود آب بعضی از خانوارهای بالا دست روستای گاوسوار بعلت شرایط جغرافیایی ، امورآب وفاضلاب روستایی شهرستان ایوان با خرید وکارگذاری بیش از 2000 متر لوله پلی اتیلین از مجتمع خوران – ماژین باهزینه ای بالغ بر  585 میلیون ریال مشکل کمبود و افت فشار آب شرب روستا برطرف گردید .