سرپرست جدید امور آبفار شهرستان دهلران معرفی شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان ایلام، مراسم تودیع ومعارفه مدیران اداره آب وفاضلاب شهرستان دهلران باحضورمدیرعامل شرکت ابفار ، فرماندار شهرستان دهلران ورئیس اداره حراست  شرکت آب وفاضلاب روستایی استان درمحل دفتر فرمانداری شهرستان  دهلران برگزار شد

. در این مراسم از سوی مهندس تیموری مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب روستایی استان آقای غلامعلی کارگربه عنوان سرپرست امور آبفار شهرستان دهلران معرفی شد

. لازم به ذکر است که پیش ازاین آقای نور محمد چابک  مدیرامورآبفار شهرستان دهلران را به عهده داشت که در این مراسم از سالها خدمات شایسته وصادقانه ی ایشان تقدیر وتکریم به عمل آمد.